Cài đặt và tìm hiểu cấu trúc thư mục của nuxtjs

Giới thiệu

Nuxtjs là một framework sử dụng để xây dựng các ứng dụng từ Vue.js . Vì vậy điều kiện đầu tiên để tìm hiểu Nuxtjs là bạn phải tìm hiểu về vuejs trước.
Một số tính năng nổi bật của Next.js:

 • Mặc định đã được render phía server
 • Tự động split code để load page nhanh hơn
 • Đơn giản hóa routing phía client (page based)
 • Môi trường dev với webpack-based hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR)
 • Có thể implement với Express hoặc những Node.js HTTP server khác
 • Dễ dàng customize với Babel và Webpack config

  Cài đặt

  Để Cài đặt thì chúng ta có 2 cách :
 • Dùng tool create-nuxt-app
 • Dùng nxp

Ở đây mình sẽ dùng nxp để cài đặt nuxtjs:

1
$ npx create-nuxt-app <project-name>

Hoặc qua yarn :

1
$ yarn create nuxt-app <project-name>

Trong quá trình cài đặt nó sẽ hỏi bạn 1 số thông tin như:

 • Chọn server-side frameworks
 • Chọn UI framework ưa thích của bạn
 • Chọn testing framework
 • Chế độ nuxt mà bạn muốn chọn
 • …..

Sau khi chọn xong các thứ các thứ thì done. Để chạy được app chúng ta cd vào project sau đó chạy lệnh :

1
npm run dev

Sau khi chạy lệnh này xong thì mở trình duyệt và kiểm tra thành quả ở http://localhost:3000.

Cấu trúc thư mục

Assets Directory

 • Thư mục asset Chứa tài nguyên chưa được biên dịch như: Stylus hoặc Sass files, images, hoặc fonts

  Components Directory

 • Thư mục components chứa các file vuejs của bạn

Layouts Directory

 • Thư mục Layouts Chứa các layout (giao diện) cho ứng dụng

  Middleware Directory

 • Thư mục Middleware Chức Middleware của ứng dụng, middleware cho phép bạn định nghĩa các function được chạy trước khi render 1 page hoặc nhóm page.

  Pages Directory

 • Thư mục Pages Thư mục này chứa các view của ứng dụng cũng như định nghĩa routes cho ứng dụng.

  Plugins Directory

 • Thư mục Plugins chức các plugin js

  Static Directory

 • Thư mục statis Chứa các file tĩnh như các file ảnh chẳng hạn, được map tự động ví dụ file /static/logo.png sẽ là yoursite/logo.png

  Store Directory

 • Thư mục store chứa các file vuex store

  nuxt.config.js File

 • File nuxt.config.js Chứa các cấu hình được thiết đặt cho ứng dụng của bạn

  package.json File

 • File package.json Quá quen thuộc rồi nó chứa các dependencies và scripts.

  Chú ý không được đổi tên file này

  Aliases

  ALIAS DIRECTORY
  ~ or @ srcDir
  ~~ or @@ rootDir
 • Trong file vue template của bạn, nếu bạn cần link trong thư mục assets hoặc static chúng ta sẽ sử dụng ~/assets/yourimage.png~/static/your_image.png

Mình xin tạm dừng bài viết ở đây. bài này mình đã giới thiệu cách cài đặt và giới thiệu qua câu trúc thư mục NUXT . Bài sau mình sẽ tìm hiểu về routing. cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết.
Yêu hay không yêu xin để lại 1 comment ạ.